“yakarış”

 

“O, yaratan, var eden, şekil
veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun
şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)”

 

Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz Ya Rabbim!… Belanın karşısında
dua ile sana sarılır, korkudan anneciğinin kucağına kaçan bir çocuğun annesiyle
vuslatında duyduğu huzur gibi, en kötü günümüzde duamızla yalnız sende huzur
bulur, yalnız sende ararız dermanı. Ben neyleyim yaratılmışı, yaratan SEN
olduktan sonra? Ben kimden derman isteyim, dermanı veren bir tek sen olduktan
sonra? Varlıkta heyecan neden arayım , heyecanın dorukları seninle vuslatta
şekillendikten sonra? Ve neden aşkı arayım, aşkı alanda, verende sen olduktan
sonra?

ALLAH

Varlığı zorunlu olan bir tek sensin,
bütün övgülerin tek masharı sen, alemler içerisinde tek gerçek sensin. Senin
adındır bir tek kalıcı olan, sensin gönlüme huzuru dolduran, sendendir hikmet,
nihayet sendedir.

RAHMÂN-RAHÎM

Yaratılmışlardan özür dilendiğim, af
dilediğim için affet beni Ya Rabbim!… Sensin tek affeden, lütuf eden. Sen
“ol” dedikten sonra olamayacak kural, kıpırdamayacak yaprak yoktur,
tevekküllümü az ettiğim, tevekkülde zorlandığım, yaratılmışlardan lütuf
beklediğim için affet beni Ya Rabbim!… Rahmanında diz çöktüm, rahlende
secdeye vardım, rahim olan sensin, rahman olan sensin, affet beni Ya Rabbim!…

MELİK

Görünen ve görünmeyen alemlerin tek
sahibi sensin. Zulümün mimarlarını cezalandıracak sen, mazlumun ahını alacak
sensin. Görünmeyenler karşısında her türlü herzeyi dünya denen ne olduğunu hala
çözemediğimiz alemde işleyenlerin inadına, sonsuz olan alemde , bu dünyada
zulümlerden duçar olmuş yaratılmışları gören sensin, işiten sensin, bilen
sensin. Yerin göğün tek sahibi sensin. “Mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk
sahibi” gerçekliğinde, olanın olmayanın, bilmeyenler, kendilerini dünyanın
merkezi görenler tezatında tek sahibi, ilk sahibi, yek sahibi sensin!..

KUDDÛS

Her eksiklikten münezzeh bir tek
sensin. Kusurumuz, günahımız, yalanımız, yanlışımız çoktur. Cehennem ateşleri
de pak etmez nasır bağlamış yüreklerimizi, irinleşmiş, örümcekleşmiş
düşüncelerimizi. Her eksiğimizi gören sensin, kusurumuzu tamamla, günahımızı af
hanemize doldur, günahımızı vebalimize ekleme, eksiklikten münezzeh sensin,
tamamla bizi Ya Rabbim, biz döndüysek yolundan, affet bizi Ya Rabbim!…

SELÂM

Hepimiz günlük telaşlarda,
birbirimizi göremez haldeyiz, kardeş kardeşe düşmüş, Müslüman illerinde zulüm
girmiş, tecavüz girmiş, zorbalık girmiş. Esenliğimiz bir sendendir, esenlik
veren bir sensin. Selamını kalbimize koyduğun aşkınla gönder bize, esenliğini
üzerimizden esirgeme Ya Rabbim!…

MÜ’MİN

Kimse kimseye güvenmez olmuş, akitler
parçalanmış, birisinin birisine söz vermesi yalan söylemesi olmuş, vaadlere
güvenmek bir garip aptallık olmuş. Güvenene saf, güvenmeyene hasta diye bakılır
olmuş. Biz yalnız senden gelene “eyvallah” edip, bir tek sana güveniyoruz.
Vaadine bir tek güvenilen, gönderdiğin ayetlerle en zor anımızda sana bağlanan
bizleriz, yalnız sana güvenir, yalnız senden sabır ve ecir dileriz. Senden
diler, senden isteriz, “Ol” de, muradımızı oldur Ya Rabbim!…

MÜHEYMİN

Kainatın bütün işlerini gören sensin,
gözeten sensin. Her yaşadığımız sıkıntının bir vesilesi, bir nihayeti, bir
amacı vardır biliriz. Biliriz lakin sabrı bilmez gönlümüz. Sabır da sendendir,
ümit de sendendir. Dünya bir garip hal almış, güçlü ezen, güçsüz ezilen olmuş.
Zulüm ile abad olanlar biliriz ki kahır ile berbat olmaya muktedirdir.
Himmetimiz onlaradır, hikmet sendendir, bu mübarek günler hatırına duamız kabul
eyle, zulümü al, esenlik ver Ya Rabbim!..

AZÎZ

Yegane sensin, yenilmeyen sensin.
Aziz olan sensin, azizlik veren sensin. Türk milletini asırlarca  azizlik sıfatından  mahrum etmedin, kıtalarda at koşturdun,  hikmetini saldın,  güllerin en güzeli, efendimiz  Hz. Muhammed’in kutlu sözünü milletimize nail
kıldın. Fatih’ler çıkardın, Fatih’ler doğurmaya namzet kutlu hatunlar yarattın,
yenilgimizi asgariye indirdin, yenilgi vermedin milletime. Sen bize yenilgi
verme, acziyet veren hükümranları kısmetimizden al, azizlik ver Ya Rabbim!…

CEBBÂR

İradeni her durumda yürüten sensin,
irademizi kontrol altında tut Ya Rabbim!.. Halimizi iyileştiren, ahvalimizi
senin yoluna çeviren, dünya işlerinde bize sabırlar ihsan eden, yoldan
çıkmışları yola sokan, yol gösteren, yola ileten sensin. Gitgide kötüye giden
halimizi, gözünü açık zanneden körler inadına, bu mübarek günler nezdinde iyiye
çevir, umudumuz sendendir, dileğimiz sendendir, kurtuluşumuz sendendir.
Halimizi gören, işitenlerden yana kaderimizi yaz, sebebimiz olanları berbat et
Ya Rabbim!…

MÜTEKEBBİR

Azameti ve yüceliği izhar eden
sensin. Mührü elinde olanlara tevazu ver Ya Rabbim! Halk karşısında mütevazi
olmayana “su” hikmeti ver, azar işittiğimiz, memleketin iyiliğine güzellikler
yapmayanlara, kanla aldığımız vatanımızı kapı kapı dolaşıp pazarlık niyetinde
pazarlayanlara, yüceliğin ve azametin yalnız senden olduğunu göster Ya
Rabbim!…

HÂLİK

Halik olan sensin, uygun gören
sensin, uyumu veren sensin. Bizleri takdirine en uygun şekilde yaratan sensin.
Beğenmediğimiz özelliklerimizde, kul olduğumuzu bize unutturma, senin güzel
sıfatlarına yakınlaşmayı bize nasip eyle , bizi cezalandırma, dolu yola ilet Ya
Rabbim!…

BÂRİ

Önünde hiçbir model olmadan, bir eşi
olmadan, benzeri olmadan bizleri yaratan sensin. Yaratılmışların akılları ile
yola düştük, seni unuttuk, küfre saptık, küfrana daldık. Duamızı kabul eyle,
aklımıza mukayyet ol, mührünü vur zamana, fikir sendendir, akıl sendendir ,
aklımıza akıl kat, akılsızları yoldaş kılma bizlere, iyi dostu, iyi yari, iyi
kardeşi, iyi arkadaşı yanımıza rehber kıl, hikmetini gösterenden, Allah’dan
korkan kuldan utanını yoldaş eyle, tevazumuzu alma Ya Rabbim!…

MUSAVVİR

Her birimize ayrı şekil veren, ayrı
özellik veren sensin. Beğenilmeyen huylarımızı yargılayanlara iyilik ver,
azarlayanlardan, küfre dalanlardan, insanlık denen yaratılma vasfından
uzaklaşıp, kendi kendisini merkez zannedenlerden, ukala olanlardan, hikmeti
kendisinde arayanlardan, özelliklerinin kendi kazancı olduğunu düşünenlerden,
merkezi bilmeyenlerden, senden korkmayanlardan uzak tut Ya Rabbim!…

GAFFÂR

“Bin kere tövbe etsen yine gel”
bilgeliğini bizler öğreneli çok oldu. Tekrarlanan hatalarımızı affeden sensin,
tekrar ettiğimiz günahlarımızı bağışlayan bir tek sensin. Hata görmek için
fırsat kollayanlardan,  iyiliklerimizi
unutup, hep kötülükleri görenlerden etme bizi. Her hareketimize bir kulp
takanlardan, güzelliğin bakan gözlerde olduğunu bilmeyenden, bizi hep kötü
yönlerimizle algılayanlardan uzak tut bizi, hatalarımızı mağrurlanıp
affetmeyenlerden bizi esirge Ya Rabbim!…

 

 

 

KAHHÂR

Yenilmeyen sensin,güçlü olan sensin,
aziz olan sensin. Yegane galip, varlığa yokluk, yokluk içerisinde varlık
sensin. Galibiyetimiz senin emrinledir. Yokuşlarımızda inişi gösterme,
sınavlarımızda başarıyı bizi sonuç kıl, tek yenilmeyen sıfatından bizi mahrum
bırakma Ya Rabbim!…

VEHHÂB

Bir isteyen kuluna on veren sensin,
karşılık beklemeden dünyaları ayağımıza seren sensin. Bunu
anlamayanlara,bilmeyenlere göster Ya Rabbim!..
Ahireti unuttuk neşeye daldık, hüzünü unuttuk mutluluğa baktık, fakiri
unuttuk zevke daldık, selamı bile karşılık bekleyerek verdik, elimizi uzattık
el bekledik, sevgimizi verdik aşk bekledik, azımıza çok bekledik, kulluğumuz
azdır sana, affet Ya Rabbim!.. Karşılık beklemeden bir sen verirsin, kasende
rızık çoktur, doldur Ya Rabbim!…

 

Seni anlatır, sana secde eder tüm
alem…

 

REZZÂK

Evrenin şulesidir senin
isimlerin,yalnız sensin gıdasını veren tüm bedenlerin. Rızkımızın helalini,
ömrümüzün kemalini sen verirsin. Senin kemalinden yansır tüm güzellikler,
soframızdaki azığın müjdecisi sensin. Bedenimizin gıdası yalnız sendendir,
ruhumuzun besini yalnız emrinledir. Cennetinle müjdele bizleri, yüzümüzü kara
çıkarma. Eksiklerimizi tamamla, rızıklarından eksik eyleme Ya Rabbim!…

FETTÂH

İyilik kapılarını açan bir tek  sensin, kavgalarımıza tek dürüst hakem
sensin. Hesap günü amel defterlerimizi temize çek, gönlümüze aşkını doldur,
sessizliğimizi iyiliğe çek, kavgalarımızı iyiliğe çevir. Gör kalbimizin
güzelliklerini. Biliriz; biz istemesek de çok veren sensin, isteyene verirsin,
istemeyene lütuf buyurur kalemin. Akla hayale gelmeyen güzellikleri nasip et Ya
Rabbim!…

ALÎM

Yalnız sensin hakkıyla bilen,
ilimlerimizde marifetini  tecelli et Ya
Rabbim!.. İlmimi hayır vesilesi eyle, bilgimle insanlığa fayda sağlamam için
yol göster, kapalı yollarımı aç. Gönlümü sana çevirdim, yalnız sanadır tüm
sözlerim. Yaratılmışlara olan tüm güzel sözlerim senden tecellidir,
idrakindeyim. Hakkıyla bilen Hak sensin, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım,
vuslatımı kabul eyle, muhtaçlığımı gör Ya Rabbim!…

 

KÂBIZ

Rızkımı canlı tutan, ruhumuzu tek
alan, ruha güzel amellerimizle başka bir ruh veren sensin. Halimize beyanım
yok, sana halimiz ayandır, sessizliğimiz beyandır, susmamız kelamdır. Rızkı
bahşedilenlerden eyle bizi, sana yakın, ruhu senin  aşkınla dolanlardan yana emir ver
yaşantımıza. Hayır sendendir, şer sendendir, şerimizi hayra döndür, çaresiz
bırakma dertlerimizde, gün senindir, dün senindir, gelecek senindir. Hükmünü
kerem eyle, kelamımızı kabul eyle Ya Rabbim!…

BÂSIT

Rızkımızı genişleten, ruhları
bedenlerimize yayansın. Rızkımızı mübarek günlerde geniş eyle, kelamlarımızı
küfre saptırma, küfran dolu gecelere sevketme kalbimizi. Rızkın helalinden
gelmesini nasip eyle, eksiksiz gören sensin, haram lokma nasip etme soframızda,
helali yaşam tarzımız kıl. Helali, haramı bilenleri eş eyle gönlümüze,
gençliğimizin fırtınalarında kararlarımıza ram et benliğimizi, kalbimizin
direktiflerine itme amellerimizi, nefsimizi kutlu dileklere yol başçı yap.
Nefsimize kurban etme geleceğimizi, hayır sendendir, her şeyin hayrını ver Ya
Rabbim!…

HÂFID/ MÜZİL

Alçaltan sensin, zillete düşüren
sensin Ya Rabbim!.. Bizi isminin tüm açılımlarından mahrum etme, bizi
birbirimizden et, sensin bırakma. Hüsnalarının şulesinden mahrum bırakma bizi.
Gördüklerimizden geri bırakma bizi, yokluğa düşürme kalbimizi, fakir bırakma
fikirlerimizi, fikirlerimizi adının güzel açılımlarıyla şekillendir.
Düşmelerimizi kalkabileceğimiz ve kaldırabileceklerimizden nasip eyle. Alan
sensin, veren sensin, muhtaçlığım sanadır, senden başkasına muhtaç eyleme
kalbimi, rızkımı, helalimi !…

RÂFİ’  / MUİZ

Yücelten sensin, izzetinden esirgeme
bizleri. İsmimizin şereflenmesi seninledir, şeref yoksunlarından eyleme bizi.
Şerefsizlerin şeref yargısına bırakma kaderimizi. Ben sevdiklerimi sen var
ettikten sonra sevdim. Sen sevdiklerimi ben bilmeden önce de bilirdin.
Sevdiklerime şerefli yollar nasip eyle, şerefsizlerden esirge günlerini ,
kaderini. Senin gönlüme koyduklarını izzetinden esirgeme, yücelten sensin,
yücelik ver Ya Rabbim!…

SEMİ’

Semi olan sensin, her şeyi işiten
sensin. Kötü kelamları işitmemize engel ol Ya Rabbim!.. Dedikodudan uzak et
benliğimizi, dedikodu edenlerden verme yarenlerimizi. Küfre sapınca
dillerimizi, yüceler yücesinden semi sıfatınla işittiğini bildir gönlümüze.
Bizi kötü ahlaklılardan eyleme, kötü sözlülerden etme dillerimizi. Dillerimiz
küfre dalarsa, dillerimiz dil yaralarıyla parçalarsa gönlümüze koyduklarını,
sen büyüksün ,suskunluk ver dillerimize, küfre dalacaksak, hükümlerine
,emirlerine ters davranacaksak lal et bizleri Ya Rabbim!…

BASÎR

Her şeyi gören sensin, iftiradan azat
et benliğimi. Senin görmediklerini gördüklerini iddia edenlerden uzak et beni.
Günaha sapmamıza engel ol. Mekan senin, zaman senin, an senindir. Helal
gördüklerimizi helalimiz kıl Ya Rabbim!.. Sendendir tüm güzellikler, bahşet Ya
Rabbim, nasip et Ya Rabbim!…

HAKEM

Hükmün sonu sendendir. Son söz senin
makamında şekillenir. Hükmümüzü yaratılmışların eline bırakma Ya Rabbim,
yaratan sensin, Allah sen, aşağılara yuvarlanmaktan esirge kaderimi.
Verdiklerin başım gözüm üstünedir, ben istemesem de sen lütuf buyurursun
bilirim, kaderimi bırakma tevazusuz gönüllerin eline, edeceksen sen et berbat,
şahit yaz bu küçücük sinemi büyüklüğüne, makamına kabul eyle, makamında buyur sonumun
akıbetini Ya Rabbim!…

ADL

Aşırılığa meyletmeden mutlak adalet sahibi sensin. Hilkatin hükmü senin makamından çıkar, dilersen hilkatin dillerini lal edersin. Adil olmayan sözden dilimi esirge Ya Rabbim!.. Başımızdakilere adaleti rehber yap, adaleti hükmet aleme. Mazlumu görürsün bilirim, mazlumu esirge Ya Rabbim!.. Başımıza gelen her musibetin bir sebebi vardır bilirim, bilirim imtihanındır her kötü halim. Hiçbir konuda aşırılığa meyletme kalbimizi, tüm organlarımızda dengeyi mahfuz kıl. Her şeyi bir dengede yaratan sensin, sen Allah’sın. Beşeri nimetinden, hikmetinden esirgeme Ya Rabbim!…

LATÎF

Yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince
noktasına kadar gören sensin. Yaramız açıktır, Yar olan sensin, yaramızı sar ey
sevgili Yar!.. Bilirim ummandır ihtiyaçlarımız, nankörüz bilirim. Bilirim sen
verdikçe doymayız nimetlerine. Sen ihtiyaçlarımızı kararından ver Ya
Rabbim!..  Anlatmaya gerek yoktur
ahvalimizi, sensin işiten, gören ve sensin en olmadık zamanlarda imdadımıza
yetişen. Mazlumu gör Ya Rabbim, zulme uğrayanları işit, zulüm altında inim inim
inleyen Türk illerini hikmetinden esirgeme, himmetini göster mazlumlara. Gazap
bayraklarını aç zalimlerin kaderine, zulmet ver günlerine. Sen büyüksün, sen
hayra çıkaransın, azametin en sert taşı yumuşatır, azametini göster mazlumlara,
sen Adl’sın , adaletini ver Ya Rabbim!…

 

 

 

“İnsanoğlunun içinde bir et
parçası var ki, o et parçası düzelirse bütün bünye düzelir. O et parçası
bozulursa bütün bünye bozulur. İşte o kalptir.” Hadis-i Şerif

 

HABÎR

Sensin her şeyin iç yüzünden haberdar
olan. Yalnız sen bilirsin gizli kalan günahları, hiç kimsenin bilmediği
doğruları. “Ne söylersen söyle,söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır”
sözüyle tescillediğimiz yanlış anlaşılmalara zeval verme. Yargısız infazlara
mahkum etme kaderimizi. Sendendir güzellikler, tüm doğrularımız, yanlışlarımız,
günahlarımız, sevaplarımız sendendir. Yanlışa saptırma, günaha sevketme
gençliğimizi. Sen doğruyu bilensin, alnımıza leke sürdürme, yüzümüzü kızartma
yaratılmışlara karşı Ya Rabbim!…

HALÎM

Sensin yalnızca öfke ile muamele
etmeyen. Kızgınlıklarımızda bir konuşup, iki susmayı karakterimiz haline getir.
O en sevmediğimiz huyumuzu hayra çevir, kızgınlıklarla karar verdirme,
öfkelerimizi yansıtma sevdiklerimize. Su içeceğimiz çeşmelere çamur attırma
bizlere. Yoksuluz cemalinin karşısında. Sen “OL” dersen her şey olur, “OL” de
Ya Rabbim!… Sesini değil, sözünü yükseltenlerden eyle Ya Rabbim!..

AZÎM/KEBÎR

Sen zatının ve sıfatlarının
mahiyetine ulaşamayacağımız kadar ulusun. Acziyetimi hoş gör  güzel sıfatlarını anlatım çabalarım
karşısında. Seni hangi türlü, hangi lisanla, hangi zikirle tarif edersem edeyim
kifayet etmez sözlerim bilirim. Bilirim, senden tecelli eden , güzel söz yazma
yeteneğim de yetmez senin cemalinin karşısında güzelliklerini anlatmaya. Senin
karşında çaresizim, sen çare ver Ya Rabbim!…

GAFÛR

Sensin gafur olan, gafur olan
sensin!.. Günahlarımı bağışlayan, tövbelerden tövbe beğen yine de tövbe et
diyen sensin. Kafirleri, küfrana sapmışları, dilleri küfürle bezenenleri dahi affeden
sensin. Biz hiçiz ama büyük olan sensin. İsteyen benim Ya Rabbim!.. Küçük olan
benim, büyük olan sensin!.. Şahidim büyüklüğüne, yeniden şahit yaz Ya Rabbim!..
Tövbeye tövbe edenlerden eyleme, zikrim sen olsun, affet beni Ya Rabbim!…

ŞEKÛR

Az iyiliğe çok mükafatı yalnız sen
verirsin. “Veren el, alan elden üstündür” güzel sıfatına sahip olan
yaratılmışlar senin tecellindir. Sevabımız azdır, iyiliğimiz azdır, yine de
bola çeviren sensin.  İyiliklerimizi
bereketlendir Ya Rabbim!.. Bilmediğini bilmeyenlerden eyleme beni, bilenlerden
eyle beni, kendine bilenlerden eyle beni, haddini bilenlerden eyle beni!
Kelamım sanadır, yalvarışım zatınadır, duy beni Ya Rabbim!…

ALÎ- MÜTEÂLÎ

Ali olan sensin Ya Rabbim!…
Hükümranlık bakımından en üstün sensin!… Alemde hükümdar sıfatıyla dolaşan ve
son peygamber Hz.Muhammed’in mukaddes sakalını ayaklarına kadar getirme
cüretini gösteren hükümdarları başımızdan al Ya Rabbim!… Acımız derindir,
sızımız incelerdendir. Aşkın olan sensin, aşk sensin, yüceler yücesi sensin.
Yalnız senden dileriz kudreti ve azameti. Karşımıza geçip kudret timsali olma
gayreti içerisinde kendini bilmeyen iktidarları al başımızdan!.. Bizi bilen,
kendini bilen, haddini bilenlerden eyle hükümdarlarımızı!.. Gönüllerimiz
çolaktır, serap iklimlerinde kaybolmakta baharımız. Tenezzül ettirme senden
başkasına. Sularını eksiltme gönüllerimizden, günlerimizden. Sen yücesin,
yücelik eyle vatanımıza, hikmet sendendir, hayır et Ya Rabbim!…

HAFÎZ- MUKSİT

Dengede tutan sensin, adalet
sendendir. Dengeyi hayat tarzımız haline getir, adaleti her cemiyette en kutlu
haslet haline getir. Zalimin zulümlerini karşılıksız bırakma, zulme uğrayanlara
göster hikmetini. Hz.Ömer adaletini rehber kır davranışlarımıza, Hz.Ömer
adaletini buyruk ver hakimlerimize!.. Hakim olan da sensin, tecelli göster Ya
Rabbim!…

MUKÎT

Bedenlerin ve ruhların gıdasını
yaratıp veren, bilen ve koruyan sensin. Ölü bedenlerden esirge amellerimizi.
“Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur” kutlu Başbuğ sözü gerçekliğinde,
bedenimize ram kıl karakterimizi,yaşantımızı, ruhumuza inandığımız gibi yaşama
arzusu, şevki nasip et. İmanımıza sahip olmamız için bizlere kuvvet ver,
zorlukların bize yalnızca iman tazeletmesini sağla. Sen yücesin, sen ulusun,
sen büyüksün, Türk’ü ateşle, Türk’ü onursuzluk denizinde ıslah etme Ya
Rabbim!…

HASÎB

Kimse olmasa da çevremde sen bana
yetersin bilirim! Ve bilirim ki yalnız senden gelir benim imtihanım. Yalnız sen
tarafından hesaba çekilmektir dileğim. Dilleri küfrana uğramışlara hesap
vermemizi kaderimiz etme Ya Rabbim!… Buna meyledenleri, buna yönelenleri
ıslah et Ya Rabbim!… Hikmetine sual olunmaz, yaranımızı hayır et Ya
Rabbim!…

CELÎL

Azamet sahibi bir tek sensin.
Heybetinden titrer kalbim ayetinden bir tek satır okuduğumda. Penceremden
kafamı uzatıp gökyüzüne bakar gökte tüm heybeti ile duran aya çarpar gözlerim.
Bilirim senin azametinin tecellisidir o parlayan ayın heybeti. Tabiatın tüm
karesinde senin azametine şahit olur gözlerim. Gözlerimi de şahit yaz
azametine. Azametin dağları deler, azametin bir Nuh tufanıdır. Azametinden
titremeyen kalbimi, sana çevir Ya Rabbim!…

KERÎM

Tüm faziletlerin hepsine sahip olan
sensin. Güzel erdemlerinden bize de nasip et Ya Rabbim!.. Senden korkan, kul
yüzüne bakınca utanan, kendini bilen, haddini ve cemiyetini bilen, kavmine
sahip çıkan, vatanını seven, onuruna düşkün, şerefine bağlı, tatlı dilli, güler
yüzlü, eli akar, gönlü akar yaratılmışlardan eyle bizleri de!.. İyileri yoldaş
kıl kaderimize, karalarımızı aka çevir, gönüllerimizin pasını al, sen büyüksün,
ulusun, “OL” de Ya Rabbim!..

RAKÎB

Gözetleyip kontrol eden bir tek
sensin. Adın girmiş coğrafyamızı, adınla şereflenen tarihimizi kontrol etme
cüretini gösterenleri kahret Ya Rabbim!…İlay-ı Kelimetullah davanı tüm
dünyaya yaymak adına türlü mücadeleyi gösteren Türk milletini koru Ya
Rabbim!..Senin verdiğin canı yalnız senin alacağına senin adının tekliği kadar
iman eden milletimize yöneltilmiş olan soykırım saçmalarından sana sığınırız.
Mazlumlara dokunmayan milletime ezel,ebed
şahitlik et Ya Rabbim!…

MÜCÎB

Dileklerimize karşılık veren bir tek
sensin. Senden başkasından murad dilenmeyi nasip etme bizlere. Bizler aciziz,
bizler bedbahtız, bizler günahkarız. Senin varlığını,birliğini ve “OL” emrini
hesaba katmayanları ve kaderine başkaldıranları affet Ya Rabbim!… Dileğimiz
çoktur, biz dilemesek de sen verirsin bilirim. Ellerimizi açıp yalvarışımız
sanadır, günlerimizin aydınlığı yalnız seninledir. Katran karası gecelerimizi,
ak pak et Ya Rabbim!. Yüreğimin sızını al, acımı dindir, sen büyüksün, dileğim
sanadır, hayıra çıkar Ya Rabbim!…

VÂSİ

İlmi ve merhameti her şeyi, tüm alemi
kuşatan sensin. İlimlerimizde senin tecellini nasip eyle. Bulunduğumuz her
ortamda ilmimizi insanlara hayır vesilesi eyle. İnsanlığa yararlı kul, vatanına
yararlı vatansever olmamıza imkan ver. Merhametin zalimlere dahi boldur, zalimi
de merhametinden esirgeme, mazluma merhamet etmelerine yardımcı ol. Gönüllerine
senin aşkını ram et. Aşkınla yansın sineler, aşkını anlatsın gönüller. Yalnız
senden dileri yalnız senden dilerim, kabul et Ya Rabbim!…

HAKÎM

Bütün emirleri ve işleri yerli
yerinde olan sensin. Bir tek “OL” emrinle gök çöker, bir emrinle alta yer
delinir. Altta yer delinmedikçe, üstte gök çökmedikçe ilimizi ve töremizi bozma
Ya Rabbim!. Kainatı müthiş ve aklın algılamayacağı bir ahenkle donatan , gece
ve gündüzü birbiri ardına hiçbir zaman bir bozukluk olmadan sıralayan sensin.
Senin güzelliklerin karşısında hangi yürek aşka davet olmaz? Senin azametin
karşısında hangi yaratılmış semaha gelmez? Hikmetin boldur bilirim, tecelli göster,tecelli
göster, tecelli göster Ya Rabbim!….

VEDÛD

Çok seven, çok sevilen bir tek
sensin. Biz istemesek de hikmetlerinden bizi pay sahibi yaparsın. Kullarını
seversin. Seni sevmeyenlere aşkını gönder , aşkını bilmeyenleri, adını
bilmeyenleri, senden başka ilah seçenleri cezalandır. Senden çok seversem bir
yaratılmışı, al gönlümden, aşkınla doldur, aşkınla yandır beni Ya Rabbim!…

MECÎD

Şanlı, şerefli olan sensin. Şanından
,şerefinden mahrum etme bizleri. Milletimin şanını ,şerefini koru. Şanımızı, şerefimizi
basiretsiz iktidarların eline bırakma. Bizi temsil edenlere hidayet ver. Güzel
sıfatlarınla şekillendir karakterlerini, şerefi ve haysiyeti her daim rehber
kıl davranışlarına. Mührümüzü elinde bulunduranlara şerefini tecelli et Ya
Rabbim, şerefimizi on paralık edenleri zulmetlere yolla, sen büyüksün, hayret
Ya Rabbim!…

BÂİS

Sen ölümden sonra dirilten ve sonsuz
güzellikler dolu bir aleme yollayansın. Amellerimizi dirilmelerimizde utancımız
yapma, ibadet ehli kişiler eyle bizleri. Farz-ı kifayelerini bilenlerden,
Hz.Muhammed(sav)’in sünnetine riayet edenlerden eyle! Alnımızı secdeye değen
alınlardan, dizlerimizi camii yolu aşındıranlardan eyle. Amellerimiz
niyetlerimize göredir. Her daim sana kul olmak için çabaladığımızı gör,
güzelliklerinden mahrum bırakma bizleri, yüzümüze kara çalma, alnımızı nurundan
esirgeme Ya Rabbim!…

ŞEHÎD

Her şeyi gözlemleyen ve gözlemleyip
her anı bilen yalnız sensin. Dünya üzerinde kıvışlayan tek bir yaprağın
akıbetini bilirsin. Görmediklerimizi gören, bilmediklerimizi bilensin.
Bilmediklerimiz nazarında yanılanlardan eyleme bizleri. Kul cemiyetlerinde
küçük düşürülenlerden eyleme,  yüzümüzü
yere düşürme, lahzalık zamanlarda küfre sapmamıza izin verme, sen ulusun, ism-i
azamlarını rehber kıl davranışlarımıza Ya Rabbim!…

HAK

Fiilen var olan ve mevcudiyeti
kainatın her hareketinde satır satır, nakış nakış okunansın. Seni
bilmeyenlerden eyleme bizleri. Adını inkar edenlere hidayetini göster,
uluhiyyetinin gerçek olduğunu her anlarında göster küfre sapanlara. Azametine
ve hikmetine sual olunmaz, sual soranlara hidayetini göster, hayırlar göster Ya
Rabbim!…

 

 

 

VEKÎL

Güvenilip dayanılan sensin. Hiçbir
zaman hikmeti bitmeyen sensin. Cevap alabilir miyim diye dahi sorulmadan dua
edilen, her durumda ve şartta karşılığını mutlaka bir gün alacağımıza emin
olduğumuz makamsın. Makamı hiçbir zaman haşa zeval görmeyen tek gerçekliksin.
Vekilliği daim olan, her ne şartta olursak olalım er veya geç şahitliğimize
vekil ve kefil sensin. Kaldıramayacağımız yükleri yükleme omuzlarımıza, bir tek
sana sığındık, sana güvendik, “Allah” diye semaya açılan ellerimizi boş
çevirme, kabul et Ya Rabbim!…

KAVÎ-METÎN

Her şeye gücü yeten ve en kudretli
olansın. Kudretinin heybetini anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Sen bir
tek   “KÜN” emrinle yokları var edensin,
varları yok edensin. Her şeyimiz senin elindedir,ömürlerimizi hayırlı
olanlarından eyle, günlerimizi karabasanlara çevirme, çöllerimizi sularınla
yeşert. Çorak gönüllere aşkını emret. Tabiatın eşsiz musikisi kudretini
anlatıyor, sana secde etmeyen alınları yoluna çevir, sen büyüksün, büyüklüğünü
gönüllere filiz yap, her şey senin elindedir. “OL” de Ya Rabbim!…

VELÎ

Gönlüme en güzel veli sensin. En
yakın sırdaşım, bana şah damarımdan daha yakın tek sığınağımsın. Vakit
geçirdiğim dostlarımı senin güzel sıfatlarından mahrum bırakma Ya Rabbim!.. Senin
güzelliklerini doldur gönüllerine. Amellerinde farzlarını ve peygamber
efendimizi sünnetlerini vakıf kıl. Varlığını yanımdan esirgeme. En çok muhtaç
olduğum anlarda, gözlerimden akan göz yaşlarımda dahi bulurum ben senin
güzelliklerini. Bunu benden hiç esirgeme Ya Rabbim!…

HAMÎD

Övülmeye layık olan sensin. Hangi
kelimeyle anlatırsam anlatayım güzelliklerini her zaman yetmeyen benim, aciz
kalan benim. Senin güzel sıfatlarını taşıyan yaratılmışları övdüğüm zaman,
layıkı ile yapmıyorsam bunu, övgülerimi gerçeğe çevir Ya Rabbim!… Bir görünen
, bir de sahip oldukları başka karakterler varsa, göster yüzüme, küfre sapanı,
haramını bilmeyeni, vefanı bilmeyeni dost eyleme ,yoldaş eyleme hayatıma.
Övgülerim sana azdır, halim sana ayandır, kalbimin tüm açılımlarını okuyan
sensin, amellerimi niyetime göre bilen sensin, özrümü affet, kusurumu bağışla,
küçücük kalbim sana şahitlik ediyor güzelliklerini anlatarak, şahit yaz beni de
cemaline, hatam varsa affet Ya Rabbim!…

 

 

 

 

Bir
sineği vasıta eyle de  , Nemrut’lardan
kurtar beni!…

 

Ya Rabbim! Bir asayı vesile eyle de
Firavunlara galip getir beni ,
ebabilleri gönder de ebrehlerin fillerinden koru kalbimi,nefsimin beni
isyana zorlamasına izin verme, aklımın beni saptırmasına geçit verme ,hep İTAAT  üzre sabit kıl beni!…

 

MUHSÎ

Her şeyi tek tek ,tüm ayrıntıları ile
bilen sensin Ya Rabbim!.. Bildiklerini zannedip yanılanlardan, bilmediğini
bilmeyenlerden esirge ruhumu. Tecavüz edilmiş beyinlere, nurunu yitirmiş
kalplerle olan yürek bağımı kopar. Mekan senindir, an senindir, mekanların her
lahzasında adın yazıların. Sana yönelmemiş, saflığını yitirmiş yüreklerden
esirge beni. Bildiklerimin kötülüğü ile yargılama beni, gizli kalmış gerçekleri
kabusum yapma. Nefsinin eline bırakma sevdiklerimin geleceğini, karakterini.
İftiralardan esirge bizleri. İftiralarla aramıza nifaklar sokma. Sen benim en
önemsiz arzularımı da bilirsin. Arzularımın eline bırakma beni, helalden ayırma
beni Ya Rabbim!…

MÜBDİ’

Yaratan sensin Ya Rabbim!…
Nankörlerden, nan-tuz hesabını bilmeyenlerden uzak tut beni!.. Yaratıldığını
unutup, yaratmış gibi zulmedenleri esirge günlerimden.  Ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir.
Katında makbul olan güzelleri görmeme vesile ol. Gizli düşmanlıklarımı, gizli düşmanlarımı
adaletinle acziyetimden uzak. Sensin bilen, gözeten, kalbimin inceliklerini
bilen, güzelliklerimi daim eyle, kötü huylarımı al Ya Rabbim!…

MUÎD

Bizleri tekrar yaratan sensin Ya
Rabbim!… Amellerimizin güzellikleriyle katında en iyi yerlerde olmamızı
vesile eyle. Niyetlerimizdeki halisliği gör, sen bizi bizden çok bilirsin.
Kalbimin derinliklerinde dolaşırken, yüreğime dokunmayı nasip eyle. Takdirin en
güzeli senindir, şükredenden, görenden, gözetenden, Cennet mekanlı kullarından
nasip eyle beni Ya Rabbim!…

MUHYÎ

Canlarımızı veren sensin. Bir “OL”
emrinle bedenlerimizden ayrılır ruhumuz. Vatana, millete hayırsızlıkla
cezalandırma ruhumuzu. Ruhumuz bedenimizden ayrılırken, senin imanın üzre
ölmemizi ve senin makamına gelmemizi nasip et. Dudağıma gelen kötü sözleri,
deste deste dua yap sevdiklerimin yoluna. Göz yaşlarıma bir tek şahidim sensin,
pişmanlıklarımı yeniden dirilişime vesile kıl. Tövbelerimi geç kalınmış
tövbelerden kabul eyleme. Hükmüne razı olmayı nasip eyle Ya Rabbim!…

MÜMÎT

Öldüren sensin Ya Rabbim!… Gaybın
haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. İncecik sızılarıma,
en güzel anlarıma bir tek sen şahitsin. Mahcup olmayım diye kötülüklerimi sen
örtersin, pişmanlıklarımı dört gözle bekler, tövbemi yeniden dirilişime vesile
kılarsın. Acımı ölümüm yapma Ya Rabbim, aşkını aşkımın filizlenmesine vesile
kıl. Gaybdan gelen yalan yanlış sözleri hırsım yapma, hırs denizinde kaybetme
aşkımı. Şulelerini gönder gecelerime, inadımı etkisiz kıl, hayallerimi
sıfatlarının ulviyetine bırak. Çare sendendir, çare ver Ya Rabbim!…

HAY

Ezel, ebed diri olan sensin. Varlığın
iki cihanda aşikardır. Defterim dürülür bir gün, koru beni, muştunu yetiştir.
Yoksulluğumu rahmetinle tecelli ettir, amelimin yoksulluğunu zenginliklerinle
yok et, fikrimi zenginliklerinden mahrup bırakma!.. Sen ki en çok acizlere ve
zayıflara kerem eylersin, kereminden eksik eyleme beni, az sevabımı çok eyle Ya
Rabbim!…

KAYYÛM

Her şeyin varlığı sana aittir.
Varlıklarını hikmetlerinde gören kullarından esirge beni. Zillette olduğunu
kabul etmeyenleri esirge günlerimden. Manaya özünü veren sensin,
manasızlıklardan uzak tut. Sen sevdiğin
ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sevmekten, sevdirmekten
esirgeme beni. Akla hayale gelmeyen güzelliklerden ver bizlere. Zerreleri bile
güzel kıl yüzümüze. Varlarımızla övünüp, yoklarımıza hayıflanmalarımızı
engelle. Ezel senin, ebed senindir. Mahrum bırakma Ya Rabbim!…

VÂCİD

Dilediğini dilediği zaman bulan
sensin. Kaybettiklerimizi hırslarımızda hapis eyleme. Kaybettiklerimizi acımız
olarak bize gönderme. Dağlar sana boyun eğmişken, şeytan yüzlülerin, şeytan
sözlülerin zulümlerinde bırakma beni. Denizler “OL” emrinle yarılırken orta
yerinden, bir avuç su da boğma günlerimi. Çare sendendir. Kaybettiklerimizi
bulmamız için, keremini esirgeme Ya Rabbim!…

MÂCİD

Şanlı, şerefli olan sensin.
Düşmanlarım pek yaman, incinmelerim sayısızdır, sızılarım tarifsizdir.
Fıtratımın diliyle sana el açıp yalvarıyorum. Şerefini tecelli ettirdiklerinle
eş et beni. Elemimin çokluğunu lütfuna vesile kıl. Şanını ,şerefini üzerimden eksik
etme. Dilersen başkalarını bana tercih edersin, tercih ettirirsin, dilersen
beni tercih eder,ettirirsin. Gazabını engelle, pişman olmama izin ver.  Kimse yok iken bana sahip çıkan sensin, beni
bırakma Ya Rabbim!…

 

VÂHİD

Tek olan, bütün olan sensin.
Parçalanmalarımızdan, bölünmelerimizden engelle bizleri. Parçalara ayırma
kalbimizi, parçalara ayırma kaderimizi, parçalara ayırma topraklarımızı.
Birlikte rahmet vardır diyerek el açtık sana, “OL” emrinden esirgeme
günlerimizi. Dipsiz kuyulara, ucu görünmeyen akıllardan esirge bizleri. Aklımın
inceliklerini güzelliklerime vesile kıl. Kalbimi en güzel hallerinle hallettir,
perdelerini indir, gülizarını göster Ya Rabbim!…

SAMED

Arzularım sebebiyle sana yöneldiğim
bir tek sensin. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Yokluk ağacını
karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getiren sensin. Doğurmadın,doğrulmadın. Tek
olan sensin. Dileğim çoktur, mahsundur kalbim, senin adaletindir tek
sığındığım. Gizlim, saklım yoktur senden, senin söylediğindir haber, başkaları
dert değil. Başkaları kalbimin sırlarından cahil, anladıkları her andan daha
gafil. Saklılarımdan bir tek sen haberdarsın, başkaları sırdaş değil. Sonsuz
hilmine sığınırım, dost görünenlerden esirge beni Ya  Rabbim!…

KÂDİR/ MUKTEDİR

Her şeye gücü yeten, kuvvetli sensin.
İçimin içinde olup bitenleri bilen bir tek sensin. Senden korkmayanlardan
esirge beni. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni, büyüklüğünü bilmekle
genişlet fikrimi. Kışlar bahara döner, geceler sabaha çıkar seninle emrinle.
Sabaha çıkar beni. Koru beni, menzile eriştir. Denizler kaynar bir gün, dağlar
yıkılır, uzaklıkları yok et, yakınlığına eriştir. Takdir senindir Ya Rabbim,
affına yetiştir!…

MUKADDİM

Öne alan sensin. Beklentilerimi
arkaya atma Ya Rabbim!.. Muhatabına dahi söyleyemediğim dileklerimi bilen bir
tek sensin. Hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eyleyen sensin. İçimin içinde
yatan dileklerimi gör, az sevaplıyım bilirim, bilirim günahım çoktur.
Firavunlardan esirge dileklerimi. Aşkını vesile kıl dileklerime, dileklerimi
gerçeğe çevir. Yaptıklarımı hayıra eriştir. Sessizliğim sana beyandır Ya
Rabbim, sessizliğimde sesime ses ver, umuda eriştir beni!…

MUAHHİR

Geriye bırakan sensin. Geri
kalanlardan esirge beni. İlmimle insanlığa hizmet etmemi sağla. İlmimi
kibirlenmeme vesile kılma. Yaşadıklarımda geride kalsam bile, hayırlı olan ile
menzile ulaşmamı sağla. Hiçbir acziyetimde çaresiz bırakma beni, yetim bırakma
beni Ya Rabbim!…

 

 

 

EVVEL

Varlığının başlangıcı olmayan bir tek
sensin Ya Rabbim!… Kainatta yaratılmış her şeyin, herkesin evveli, ahiri bir
tek sensin. Ben beni bilmesem de, sen bilirsin beni. Ben kimseyi bilmesem de,
bana bildiren sensin. Sana sığındım sırdaşım sensin, sana güvendim velim
sensin, sana el açtım, dostum sensin. Evvelinden, ahirinden esirgeme ben, Ya Rabbim!…

ÂHİR

Varlığının sonu olmayan sensin. Tenim
kafesinden çıkınca yolum senin yolun olacaktır. Makamına çıkınca yüzüme yeri
indirme. Ölümüm son değil, başlangıcımdır bilirim. Başlangıcımı hayırlardan
vesile et, başlangıcımı iman üzre yapmamı nasip eyle. Kalbimi yokluklarından
esirge, unutulmalara gömme yarınlarımı. Varlar seninle vardır, yoklar senin
olmadığın yerde zaten yoktur. Yoklarımı vara çevir, varlarımı daim kıl Ya
Rabbim!…

ZÂHİR

Varlığı ve birliğini belgeleyen bir
çok şeyin olması yalnız sana aşikardır. Tabiattaki her nokta yalnız seni
anlatır. Güzellikler yalnız senin sıfatlarından habercidir. Ben bir seni
bilirim, işte kapına geldim,başkalarının yokluklarında bırakma beni. Sana
muhtaçlığım benim en yüce zenginliğimdir. Başkalarına muhtaç etme beni, senden
başkasına el açtırma beni. Hikmetlerini sızılarıma vesile kıl, güneşe çıkar
beni Ya Rabbim!…

BÂTIN

Zatının bilinmesi, mahiyetinin
bilinmesi açısından gizli olan sensin. Bizim tüm gizlilerimizi yalnız bilen
sensin. Cemalinin güzellikleridir her güzel amelden, her güzel coğrafyadan
yansıyan.  Uğradığım her yerde zaten sen
vardın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç
kaldım. İrade senindir.Zaman senindir. Hüküm senindir. Hükmünü,hikmetini
üzerimden esirgeme Ya Rabbim!…

VÂLÎ

Kainata hakim olan ve onu yöneten bir
tek sensin. Senin vesilenle başımıza vali olanlara hidayet ver Ya Rabbim!..
Onların imtihanlarında hapis etme yarınımızı. Mührü elinde bulunanlara sunduğun
imtihanlarında, zalimliklerini gösterme yüzümüze. Bugün var, yarın yok olanlara
akıbetimiz hakkında fırsat verme Ya Rabbim!.. Her şeyin ve herkesin yüzünde
kuvvet ve azametini gösteren sensin. Kuvvet ve azametini göster zalimlere.
Derin unutulmuşluklara bırakma bizleri. Halimiz sana aşikardır, hayra çıkar Ya
Rabbim!…

 

 

 

 İnsan gönlünü çıkarıp, avucuna koyarak

 Başkaları önünde mahcup olmadan
dolaşabilmelidir…

 Kutadgu Bilig

 

 

BER

İyilik eden sensin,vaadini şartlar ne
olursa olsun yerine getiren sensin. Kötülüklerimize dahi iyiliklerle karşılık
verensin. Nankörlerden, nankör maskelerini saklayanlardan esirge günlerimizi.
Sensin derdime yalnızca çare, derdim sana ayandır. Vaatlerini  yerine getiremeyenlerle bizleri eş edip
sukutu hayallere uğramalarımızdan esirge bizleri. Senin kapın hiç kapanır mı
hiç günahkarlara? Senin affınla, senin iyiliklerinle temizlenir yalnızca ruhum.
Büyük olan sensin, imanımı koru Ya Rabbim, gaflete düşürme
bizleri,dalaletlerimizden koru günlerimizi!

TEVVÂB

Kullarını tövbeye sevk eden sensin.
Bin kere, nereden dönmüş olursan ol, hangi noktadan çark etmiş olursan ol yine
de gel, yine de tövbe et diyen sensin. Pişmanlıklarımızı görürsün, pişman
olmamız için bize müsaadelerin en büyüğünü verensin. Tövbelere sevk etmekle de
kalmaz, tövbelerimizi kabul edensin. Günahların bolluğundan koru bizleri.
Aklımızın nefsimize ram olmasını sağla. Kapına geldiğimizde yüzü yere
düşeceklerden eyleme bizleri. Biz yalnız sana kulluk eder, yalnız senden
dileriz. Güzel amellerimizi affımıza vesile kıl. Tövbe edip, sana açılan
ellerimizi geri çevirme Ya Rabbim!…

MÜNTAKIM

Suçluları cezalandıran sensin. O
büyük gün geldiğinde yürek sızılarımızın her bir zerresi yalnız senin rahlende
karşılık bulur. Yüreğimizi yakanların ceza-i müeyyidesini biz her zaman sana
havale ettik. Suçluları cezalandırırken, onların cezalarını beşere yararlı
şekilde hizmet vesilesi kıl. Beşerin tarumar olan yarınlarını görmek değildir
bizim niyetimiz, onlara aktarmak için mükellef olduğumuz tüm güzel amellerden
günün birinde onlarında tecelli bulması adınadır. Zulme uğrayanların
gözlerinden akan her bir damla gözyaşı kadar, mağfiretinden nasiplendir
herkesi. Sızılarımızı , kinimiz içerisine hapsetme. Bizleri hırsımızın esiri
yapma. Sen en doğruyu bilensin. Hayırlara vesile kıl günlerimizi. Dilek
kapımızı açık tut, dualarımızı kabul eyle Ya Rabbim!…

AFÜV

Ne büyüksün Ya Rabbim! Hiçbir
sorumluluk kalmayacak şekilde günahkarları affedensin. Yaratılmışlara bu güzel
sıfatından fazlasıyla tecelli et Ya Rabbim!.. Selam verirken dahi karşılık
bekleyenlerden etme bizleri, bizleri karşılıksız amel işlemeyenlerden koru.
Yükseltmek için mükellef olduğumuz “Türklük” davamızı, yükselmek için
kullananları gör, zulmümüze sebep olan, dirliğe ve birliğe itaatsiz davranan
herkesi hidayete erdir. Senin kelimendir kıtalara, anlara , zamanlara yaymak istediğimiz.
Karşılıklı iyilik edenlerden, tehditlerle dediğini yaptıranlardan esirge
bizleri. Bir çift güzel söz beklerken, bin bir küfran dolu cümleyi yan yana
dizenlerden ve söylemiş olduğu her güzel söz karşılığında karşılık bekleyen
nankörleri çevremizde barındırma. Nan-tuz hesabını yapamayanlardan ve
soframızda ekmek yeyip, sırtımıza hançerini saplayanlardan, ağzındaki tatlı
dile kandığımız, sırtındaki iğneyi göremediğimiz dostlardan esirge
bizleri.Büyük olan sensin, yol göster Ya Rabbim!…

RAÛF

Şefkatli olan sensin Ya Rabbim!…
Ana rahmine düştüğümüz ilk andan beridir, ilgiye ve şefkate ihtiyacı olan
benliğimize, yalnız senin varlığın ile yeter bulmasını nasip eyle. Kimseden
şefkat dilendirme bizleri. Başımızı göğsüne yasladığımızda, bebekken aldığımız
huzuru bulduğumuz anamızı cennet mekan eyle Ya Rabbim!… Şefkatini ve
varlığını dar zamanlarımızda, buhranlı anlarımızda, karabasan yüklü
gecelerimizde yanımızdan esirgeme. Senin duan ile senin ayetin ile ayakta
kalmamızı sağla. Biz yalnız senden diler, yalnız senden isteriz. Tecellini
göster Ya Rabbim!…

MÂLİKÜ’L-MÜLK

Bütün mülklerin sahibi sensin. Dünya
zevkine dalıp hikmeti kendimizden görmemize engel ol Ya Rabbim. Senin kısmet
ettiğin malımızı ve mülkümüzü kibirlenmemize vesile kılma. Gözleriyle dağları
devireceklerin şerrinden esirge bizleri. Tevazuyu yaka rozetimiz haline getir.
Daha varlıklı olduklarımızın yanında konuşmamamız için dillerimize hakim kıl
bizi Ya Rabbim!… Senin lütfettiğin nimetleri yok oluşumuza vesile kılma.
Kibiri hayat tarzımız haline getirme. Su tevazusu ver kalplerimize. Halis
niyetimizi şerre çevirme, zaman senindir, mekan senindir, mülk senindir,
yolundan çevirme Ya Rabbim!…

ZÜ’L-CELÂLİ ve’l-İKRAM

Azamet ve kerem sahibi sensin.
Azametinden dağlar bile sana secde eder bilirim. Ve bilirim ki tek bir “OL”
sözün yerle göğün birleşmesine vesile olur. Azametini ve keremini
bilmeyenlerden esirge bizleri. Azameti kendinden gören zamane hükümranlarını
başımızdan al. Halkına aslan gibi kükreyen, senin dinini, senin kitabını, senin
peygamberini tanımayanlara karşı her türlü taviz ve imtiyazı verenleri
azametinle devir. Ellerimiz bağlı, sana dua ve secde ile, sana yakarış ile,
gönüllerimizden sana bağlılık ve batimiz ile el açıp yalvarıyoruz, şu mübarek
günlerde keremini vesile kıl sızılarımıza, çare sendendir Ya Rabbim!…

 

CÂMİ’

Toplayıp düzenleyen sensin. Kıyamet
günü mahlukatının hepsini huzurunda toplayacak olan da sensin Ya Rabbim!.
Kıyamet gününde  yüzümüzü yere düşürme,
sana itaatte gafil olmuş, sana kullukta acze düşmüş kullarından yapma bizleri.
Bizlere de kavmimizi bir arada tutmak ve dirliği vesile kılmak için
kuvvetlendir. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır sözünü hayat tarzımız
haline getir. Hesap gününde, hesap defterinden utanan kullarından etme bizi Ya
Rabbim!…

GANÎ

Her şeyden müstağni olan bir tek
sensin. Hepimiz sana muhtacız. Evimizden çıkıp sokağa adım attığımız andan
başlayarak hep senin emrinle haraket ederiz. Anamızın rahmine düştüğümüz ilk
günden beridir gelişen akıbetimizde yalnız sana borçluyuz. Gözlerimizin ferini,
el ve ayaklarımızın dermanını sana borçluyuz. Soframızdaki nimetten,
benliğimizdeki ruhtan, canımızdaki nefesten, ilmimizden ve ilmimizin
gelişiminden yalnız senden razıyız. Razılığımızı yine senin rızan ile
şekillenir. Sen “OL” dersen her şey olur, sen “OL” demezsen bizler yok
oluruz.  Senin dışında her şey,herkes
sana muhtaçtır. Muhtaçlığımızı sana kulluğumuza vesile kıl. Muhtaçlığımız bir
tek sana olsun, bizi başkalarına muhtaç etme Ya Rabbim!…

MUĞNÎ

Zenginlik verip tatmin eden sensin. Gönlümüzü
sevginle zengin eden sensin. Mübarek günlerde nimetlerinle soframıza zenginlik
veren sensin. Senin aşkındır, gönlümüzdeki vatan, millet aşkını zenginleştiren.
Yalnız senin emrinle zengin olur muhabbetimiz beşerle. Çok mal verip de bizleri
yolumuzdan ayırma Ya Rabbim, çok ilim verip de bizleri kibirlendirme Ya Rabbim.
Zenginliğin dahi taşıyabileceğimiz miktarını omuzlarımıza yükle.
Taşıyamayacağımız yükleri omuzlarımıza yükleme. Sen her şeyin en hayırlı
olanını bilirsin de , biz bilmeyiz. Hayrı hayatımıza hakim kıl Ya Rabbim!…

MÂNİ’

Dilemediğin şeyin gerçekleşmesine
müsaade etmeyen bir sensin. Yapmak istemediği şeyi yapmayan kullarına , eğer
sen istersen her şeyi yapabileceği noktasında hidayet ver Ya Rabbim. Dualarla
şekillenemeyeceğine inandığı geleceğin yalnız senin “OL” emrinle olabileceğini
bildir Ya Rabbim!… Sana olan dualarımızın farklı algılandığı noktalarda,
ağlasan anlardın, anlasan ağlardın diye sesimize ses beklediklerimize sukunet
ver Ya Rabbim!… Sükunetin bazen en iyi cevap olabileceğini bilmeyen benliğime
de bildir Ya Rabbim!…

 

DÂR

Sen istersen zarar da verirsin Ya
Rabbim.Kulların olarak bizler her zararın bir hayır vesilesi olduğunu bilmeyiz.
Zalimlere karşı dar günlerimizde zarar vererek onları cezalandıran sensin.
Mazlumun duaları sebebiyle başına musibet geldiğini bilmez zalimler, bilmeyene
bildir, anlamayana senin dilince anlat Ya Rabbim!…

NÂFİ’

Fayda veren sensin. Fayda verdiğin
amellerimiz konusunda böbürlenmemize müsaade etme. Hiçbir zaman hikmeti
acizliğimiz olarak görmemize izin verme. Faydalı ilmini ve güzel amellerini
bizim üzerimizden esirgeme. Bizler gafiliz, bizler sana kulluk edemeyen
günahkarlarız. Günahımız da çoktur, derdimizde çoktur, isteğimizde çoktur. Hem
sana kulluk etmeyiz,hem senden fazlasıyla isteriz.Hem birbirimize nankörlük
ederiz, hem birbirimizden medet bekleriz. Dengeyi hayatımızda vakıf kıl,
dengeyi senin adil sıfatınla desteklememizi sağla. Sana faydalı, birbirimize
faydalı, vatanına faydalı kullarından eyle bizi. Sen bizi duyansın, sen bizi zaman,
mekan dinlemeden işitensin.Halimiz hal değildir, hayra çıkar Ya Rabbim!….

NÛR

Nur kaynağı sensin. Üzerimize yağan
nur taneleri yalnız senin tecellindir. Kalbimizin huzurla bütünleşen nurlaşması
yalnız senden yansıyan güzelliklerdir. Nur çatısı altında insanlarımızın
inançlarını sömüren zihniyetleri vatanımız ve milletimiz için hayır vesilesi
kıl. Tehlikeli gördüğümüz şahsiyetleri bizlerin yok oluşuna vesile kılma. Din
yalnız senin tekelindedir, din yalnız sana edilen kulluğumuzla şekillenir. Biz
sana olan kulluğumuzda seninle aramıza aracı koymadan, yalnız senden dileyerek
yaşamayı istemekteyiz. Veren de sensin, isteyince hikmetinden nasiplendiren
desensin. Nurundan günlerimizi esirgeme, nurundan kalbimizi esirgeme. Huzura
muhtaç kaldık, huzura susuz kaldık. Serap iklimlerinde kaybetme gençliğimizi.
Nurunu hakim kıl kalbimize. Huzurla doldur kalbimize. Benim içimden geçenleri
herkesten en iyi bilen sensin. Nurunla anlatmamı sağla hislerimi. Yalnız senden
diler, yalnız senden isterim. Seninle arama aracı koymadım, kabul eyle Ya
Rabbim!…

HÂDÎ

Yol gösteren sensin, muradımıza
erdiren sensin. Senden her ne istersek isteyelim, isteklerimizde ne kadar
ısrarcı olursak olalım, sen bize en hayırlı yolu verensin bilirim. Hayrıma olan
amellerimde, hayırsız gibi ısrarcı davranmalarımı affet Ya Rabbim!… Nefsime
ağır gelen şeyin aslında benim iyiliğime olduğunu anladığım anda, fıtratımın en
kötü meyvesi nefsimi körelt Ya Rabbim. Muradımı verecek sensin, muradımı hayra
çıkaracak sensin.Benimle birlikte sana kulluk eden tüm Müslüman kardeşlerimin
dualarını da kabul eyle Ya Rabbim!…

BEDÎ

Kainatı eşi benzeri olmadan,
sanatkarane yaratan bir tek sensin. Zamane sanatçıları yalnız senin
yarattıklarından ilham alırlar. Bir kuşun kanatlarındaki renk uyumu hiçbir
ressamın tuvalinde şekillenmez, bir güzel tabiat eseri hiçbir heykeltıraşın
çekiç vuruşlarında hapsolmaz. En güzelini, layıkıyla ve hiçbir bozukluk olmadan
yaratan bir tek sensin. Eşref-i mahlukatın hiçbirisini birbirine benzer
kılmadan yaratan sensin. En güzel sanat eseri yalnız senin tornanda şekillenir.
En güzel ritme sahip olan eser senin eserin Kur’an-ı Kerim’dir. Bilmeyenlere
bildir, anlamayanlara tecellini göster Ya Rabbim!…

BÂKÎ/ VÂRİS

Hepimizin bir sonu vardır, varlığının
sonu olmayan bir tek sensin. Doğumumuzla başlayan hayatımız , yine senin çizmiş
olduğunuz kaderimizle anlam bulur ve yine senin belli edeceğin zamanda huzuruna
geliriz. Varlığının sonunun olmadığına inanmayan gönülleri hidayetine eriştir
Ya Rabbim!…

REŞÎD

Bütün işleri hedefine ulaştıran sensin.
Her şeyin bir nihayeti olduğunu bizlere bildirensin. Çalışmalarımızın sonunda
bizleri başarı ile mükafatlandıran sensin. Her geceyi bir sabah ile
neticelendirir, her kışın sonunda bir bahar nasip edersin bizlere. Her derdin
sonunda bir derman, her karanlığın arkasında bir aydınlık gizleyensin. Siyah ve
beyaz netliği vardır senin hikmetlerinde. Hiçbir zaman griyi hayatımıza ram
etmeyensin. Belirsizliklerimizin sonunda hep bir yol açansın. Bin tane kapı üst
üste kapansa dahi, sonunda bin birinci kapıyı tüm rahmetinle açansın. Dünya
alemindeki hayatımız nihayete erince, bizlere Cennet mekanlarında peygamber
efendimiz Hz. Muhammed (sav) ile buluşmamızı nasip eyle. Başlangıç senden, son
sendendir, hayrımıza çıkar Ya Rabbim!…

SABÛR

Sabırlı olan sensin Ya Rabbim!…
Bizde mevcut olan sabır yalnız senin tecellindir. Bizlerin tövbe edip senin
yoluna gelmemiz için sabırla biz kullarını bekleyensin. Bana da , sevdiklerime
de bu güzel sıfatından nasip et. Çoğu zaman fazla sabırlı oluşumuzu hayra
yormayanların bizleri eleştirmeleri sonucunda “Sabrın sonu selamettir”
gerçekliğini onlara da göster Ya Rabbim!… Sabır müminin tek zırhıdır. Sabırla
şekillenen karakterleri hayatımıza yol başçı yap. Hiçbir amelimizi
sabırsızlığımızın kötü sonucu olarak karşımıza çıkarma. Sabır senden, hayır
senden, hikmet sendendir. “Demir, mıknatısa aşıktır. Hep ona doğru koşar. Zafer
de, sabıra aşıktır ve devamlı ona koşar.” sözünü bizlere rehber kıl Ya
Rabbim!…

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s